เรียน ท่านผู้ใช้บริการที่เคารพ
เนื่องจากปัจจุบันมีคำขอใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาพำนักและทำงานภายใต้กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาอนุมัติคำขอให้มีความถี่ถ้วนรอบคอบ พร้อมทั้ง เตรียมการไปสู่การปรับปรุงระบบและแนวทางการพิจารณาอนุมัติคำขอ เพื่อลดจำนวนเอกสารแนบและให้การยื่นคำขอต่าง ๆ มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น "ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป" ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน จะปรับระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติ เป็น 3 วันทำการ
1. การยื่นขอความร่วมมือประทับตราวีซ่า
2. การขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบัติงานชั่วคราว (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. การขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ
จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านผู้ใช้บริการรับทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ข่าวสารและประกาศ
 
ลงชื่อเข้าใช้

เข้าสู่ระบบ   ลืมรหัสผ่าน


หากยังไม่เคยเข้าใช้งานระบบ สามารถลงทะเบียนได้โดยกดที่ปุ่ม "ลงทะเบียน"

ลงทะเบียน
SW Call Center (+66) 2209 1162 - 7
(Office Hours : 8.30 - 16.30)Thailand Board of Investment
Immigration Bureau
Department of Employment
  คู่มือการใช้งานระบบ Single Window
All Rights Reserved. 2024 Thailand version R202402-01.02.00